Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

KBVISION KX-7104TD5

Giá tham khảo: 2.280.000 VND
Mã số: 02

KBVISION KX-7104D5

Giá tham khảo: 2.780.000 VND
Mã số: 03

KBVISION KX-8104D5

Giá tham khảo: 3.380.000 VND
Mã số: 04

KBVISION KX-7108TD5

Giá tham khảo: 3.400.000 VND
Mã số: 05

KBVISION KX-7108TD4

Giá tham khảo: 3.400.000 VND
Mã số: 06

KBVISION KX-7108D5

Giá tham khảo: 4.060.000 VND
Mã số: 07

KBVISION KX-2K8104D4

Giá tham khảo: 4.780.000 VND
Mã số: 08

KBVISION KX-8108D5

Giá tham khảo: 5.180.000 VND
Mã số: 09

KBVISION KX-2K8108D4

Giá tham khảo: 6.200.000 VND
Mã số: 10

KBVISION KX-7116D5

Giá tham khảo: 6.380.000 VND
Mã số: 11

KBVISION KX-7216D

Giá tham khảo: 7.180.000 VND
Mã số: 12

KBVISION KX-7216D5

Giá tham khảo: 7.740.000 VND
Mã số: 13

KBVISION KX-2K8208D4

Giá tham khảo: 8.600.000 VND
Mã số: 14

KBVISION KX-8116D5

Giá tham khảo: 9.200.000 VND
Mã số: 15

KBVISION KX-8216D5

Giá tham khảo: 10.500.000 VND
Mã số: 16

KBVISION KX-7224D

Giá tham khảo: 11.300.000 VND
Mã số: 17

KBVISION KX-2K8216D4

Giá tham khảo: 12.600.000 VND
Mã số: 18

KBVISION KX-7232D4

Giá tham khảo: 15.800.000 VND
Mã số: 19

KBVISION KX-7232D5

Giá tham khảo: 16.200.000 VND
Mã số: 20

KBVISION KX-8416D5

Giá tham khảo: 17.800.000 VND
Mã số: 21

KBVISION KX-8232D4

Giá tham khảo: 17.800.000 VND
Mã số: 22

KBVISION KX-8232D5

Giá tham khảo: 18.200.000 VND
Mã số: 23

KBVISION KX-8816D5

Giá tham khảo: 21.800.000 VND
Mã số: 24

KBVISION KX-8832D

Giá tham khảo: 45.800.000 VND