Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 07

Card 2 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP HT702

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

Card 4 cổng máy lẻ cho các tổng đài IP HT702

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

GXW4216: Card gateway 16 máy lẻ điện thoại analog

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

GXW4224: Card gateway 24 máy lẻ điện thoại analog

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

GXW4232: Card gateway 32 máy lẻ điện thoại analog

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất