Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Tổng đài NEC SL1000

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Tổng đài NEC SL1000


Quý đại lý mua đi bán lại cho khách hàng liên hệ trực tiếp để biết giá tốt nhất

Mã số: 02

Khung mở rộng cho Tổng đài NEC SL1000

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Khung mở rộng cho Tổng đài NEC SL1000

Quý đại lý mua đi bán lại cho khách hàng liên hệ trực tiếp để biết giá tốt nhất

Mã số: 03

Card tổng đài NEC SL1000

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Card tổng đài NEC SL1000

Quý đại lý mua đi bán lại cho khách hàng liên hệ trực tiếp để biết giá tốt nhất

Mã số: 04

Điện thoại lập trình NEC
IP4WW-24TXH-A-TEL

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Điện thoại lập trình NEC
IP4WW-24TXH-A-TEL


Quý đại lý mua đi bán lại cho khách hàng liên hệ trực tiếp để biết giá tốt nhất