Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

Card giao tiếp điện thoại NX-540

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

Bàn phím điều khiển và giám sát
NX-108

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

Đầu dò báo trộm hồng ngoại DD100 (USA)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

Đầu dò báo trộm hồng ngoại EV75 (USA)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

ĐẦU DÒ BÁO KHÓI CÓ DÂY APOLLO

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

Đầu dò báo khói SYSTEM SENSOR 1412

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

ĐẦU DÒ BÁO KHÓI CÓ DÂY AH-0311-4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

Đầu dò báo nhiệt SYSTEM SENSOR 5601

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

Công tắc từ có dây dùng cho cửa gỗ NX-21CG

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

Công tắc từ có dây dùng cho cửa sắt NX-21CS

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

Công tắc từ có dây dùng cho cửa cuốn NX-21CC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

Còi báo động TS-222S, S-626

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

Còi báo động H-207

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

Nút nhấn khẩn tròn

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

Nút nhấn khẩn SS-075

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

Chuông báo động HOCHIKI

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất