Vienthonglehoang.com.vn
Mã số: 01

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

Card nâng cấp lên 16 vùng NX-216

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

Card giao tiếp điện thoại NX-540

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

Bàn phím điều khiển và giám sát
NX-108

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

Đầu dò báo trộm hồng ngoại DD100 (USA)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

Đầu dò báo trộm hồng ngoại EV75 (USA)

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

ĐẦU DÒ BÁO KHÓI CÓ DÂY APOLLO

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

Đầu dò báo khói SYSTEM SENSOR 1412

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

ĐẦU DÒ BÁO KHÓI CÓ DÂY AH-0311-4

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 12

Đầu dò báo nhiệt SYSTEM SENSOR 5601

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 13

Công tắc từ có dây dùng cho cửa gỗ NX-21CG

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 14

Công tắc từ có dây dùng cho cửa sắt NX-21CS

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 15

Công tắc từ có dây dùng cho cửa cuốn NX-21CC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 16

Còi báo động TS-222S, S-626

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 17

Còi báo động H-207

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 18

Nút nhấn khẩn tròn

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 19

Nút nhấn khẩn SS-075

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 20

Chuông báo động HOCHIKI

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất