Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Máy ghi âm điện thoại
2 lines TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

Máy ghi âm điện thoại
4 lines cổng USB TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

Máy ghi âm điện thoại
4 lines TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

Máy ghi âm điện thoại
8 lines TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

Máy ghi âm điện thoại
16 lines TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

Máy ghi âm điện thoại
32 lines TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

Máy ghi âm điện thoại
đường E1 PRI TANSONIC

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

Máy ghi âm điện thoại
TANSONIC AR100

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 09

Máy ghi âm điện thoại TANSONIC AR120

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 10

Máy ghi âm điện thoại
TANSONIC Tx 08 Logger

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 11

Máy ghi âm điện thoại
TANSONIC Tx 16 Logger

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất