Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Bàn giám sát
Panasonic KX-NT303

Giá tham khảo: 1.380.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 02

Điện thoại IP
PANASONIC KX-HGT100

Giá tham khảo: 2.070.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 03

Bàn giám sát
Panasonic KX-NT305

Giá tham khảo: 3.450.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 04

Điện thoại tổng đài IP
Panasonic KX-NT321

Giá tham khảo: 4.600.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 05

Module Bluetooth
PANASONIC KX-NT307

Giá tham khảo: 5.750.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 06

Điện thoại tổng đài IP-PT
PANASONIC KX-NT343

Giá tham khảo: 6.670.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 07

Điện thoại tổng đài IP-PT
PANASONIC KX-NT136

Giá tham khảo: 7.015.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 08

Điện thoại tổng đài IP-PT
PANASONIC KX-NT346

Giá tham khảo: 8.740.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 09

Điện thoại hội nghị IP
Panasonic KX-NT700

Giá tham khảo: 15.847.000 VND
Giá khuyến mãi: VND