Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Giá tham khảo: 5.200.000 VND
Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS (RS-232, RS-485, Wiegand 26/34 Interface)

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS (RS-232, RS-485, Wiegand 26/34 Interface)

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS TCP/IP Interface

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS TCP/IP Interface