Vienthonglehoang.com.vn
Ms. Tuyết PKD
0933 000 415
Ms. Hương PKD
0933 000 418
Ms. Như PKD
0933 000 417
Ms. Ngôn PKD
0949 771 175
Mr. Phượng PKD
0911 733 039
Ms. Hoa PKD
0942 442 145
Ms. Trang PKD
0919 102 747
Mr. Tuấn PKD
0917 172 241
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Lan PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Giá tham khảo: 5.200.000 VND
Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-701

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS (RS-232, RS-485, Wiegand 26/34 Interface)

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS (RS-232, RS-485, Wiegand 26/34 Interface)

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS TCP/IP Interface

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PK-UHF201SS TCP/IP Interface