Vienthonglehoang.com.vn
Ms. Tuyết PKD
0933 000 415
Ms. Hương PKD
0933 000 418
Ms. Như PKD
0933 000 417
Ms. Ngôn PKD
0949 771 175
Mr. Phượng PKD
0911 733 039
Ms. Hoa PKD
0942 442 145
Ms. Trang PKD
0919 102 747
Mr. Tuấn PKD
0917 172 241
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Lan PKD
0915 442 145
Điều kiện để làm đại lý

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Điều Kiện Làm Đại Lý

+ Tên công ty hoặc cửa hàng bán lẻ:

Quý Đại Lý muốn mua hàng Giá Đại Lý từ LehoangTelecom thì phải có tên công ty đầy đủ

+ Địa chỉ công ty, cửa hàng:

Quý Đại Lý muốn mua hàng Giá Đại Lý từ LehoangTelecom thì phải có địa chỉ rõ ràng

+ Mã số thuế:

Quý Đại Lý muốn mua hàng Giá Đại Lý từ LehoangTelecom thì phải có mã số thuế

+ Website thương mại điện tử:

Quý Đại Lý muốn mua hàng Giá Đại Lý từ LehoangTelecom thì có website thương mai điện tử bán các sản phẩm ngành hàng viễn thông, an ninh

+ Đơn hàng mỗi tháng:

Quý Đại Lý muốn mua hàng Giá Đại Lý từ LehoangTelecom thì hàng tháng bắt buộc phải có ít nhất 1 đơn hàng trở nên (đơn hàng không dưới 3 triệu đồng)

Để làm Đại lý : ít nhất Quý Đại Lý phải đảm bảo 3 trong 5 điều kiện nêu trên. Sau đó chúng tôi sẽ xác nhận làm Đại Lý. Ngoài hưởng chính sách Giá Đại Lý sẽ còn được hưởng các chính sách đặc biệt khác (Tham khảo mục : Chính sách quyền lợi cho đại lý)

LehoangTelecom!

Các tin đáng chú ý khác