Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PG-PROXC

Giá tham khảo: 30.000 VND
Thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PG-PROXC

Thẻ tầm xa UHF RFID PEGASUS PG-PROXC

Mã số: 02

UHF Label PEGASUS PG-PROXL

Giá tham khảo: 30.000 VND
UHF Label PEGASUS PG-PROXL

UHF Label PEGASUS PG-PROXL

Mã số: 03

RIFD thẻ gắn biển số xe

Giá tham khảo: 160.000 VND
RIFD thẻ gắn biển số xe

RIFD thẻ gắn biển số xe