Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Chính sách quyền lợi cho đại lý

Kính Thưa : Quý Đại Lý
Với phương châm ; “Hợp tác cùng phát triển”  Chúng tôi LehoangTelecom luôn mong muốn có cơ hội hợp tác cùng tất cả Quý Đại Lý. Để tạo sự gắn kết lâu dài (bền chặt) LehoangTelelcom chúng tôi có những chính sách, quyền lợi dành cho Quý Đại Lý như sau:

                CHÍNH SÁCH, QUYỀN LỢI DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ

+ Công nợ cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ công nợ thời gian từ 07 ngày -> 15 ngày (áp dụng đối với Quý Đại Lý đã từng mua sản phẩm từ LehoangTelelcom, có uy tín)

+ Hạn mức công nợ cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ hạn mức công nợ từ 2,000,000đ -> 200,000,000đ (áp dụng cho Quý Đại Lý đã, đang hợp tác uy tín với LehoangTelecom trong thời gian vừa qua)

+ Giá VIP cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý mua sản phẩm thường xuyên từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ giá VIP nhất, tốt nhất.

+ Chiết khấu cao cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý mua sản phẩm thường xuyên có số lượng nhiều từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ giá VIP nhất, tốt nhất và đặc biệt có chiết khấu doanh số theo tháng, theo quý, theo năm.

+ Chăm sóc phục vụ Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sẽ được chăm sóc phục vụ tận tình, chu đáo nhất. Như gửi báo giá, catelog hàng tháng, trực tiếp đến thăm hỏi chia sẽ công việc với Quý Đại Lý.

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn cách lắp đặt, cài đặt lập trình  vv…tại LehoangTelecom, đến trực tiếp Quý Đại Lý, hoặc đến trực tiếp khách hàng để hỗ trợ cho Quý Đại Lý.

+ Đào tạo (Training) sản phẩm cho Quý Đại Lý mới:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sẽ được tập huấn, bồi dưỡng về sản phẩm như: chức năng, công dụng, cách lắp đặt, lập trình, cách sử dụng Vv…

+ Đơn hàng đặc biệt để demo trưng bày cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm demo trưng bày từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ giá đặc biệt cho một đơn hàng, một lần duy nhất.

+ Hàng ký gửi demo, trưng bày cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm demo từ LehoangTelecom sẽ được hỗ trợ cho mượn hàng test demo, hàng ký gửi trưng bày Vv…

+ Cho mượn Showroom trưng bày tiếp khách:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom. Chúng tôi có Showroom trưng bày sản phẩm cho Quý Đại Lý đưa khách hàng đến xem và demo…Chúng tôi sẽ tiếp đón phục vụ tận tình thay cho Quý Đại Lý

+ Quà tặng ngày sinh nhật (ngày thành lập công ty):
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom được chúng tôi quan tâm đặc biệt như: Tặng hoa, tặng quà ngày thành lập công ty (Sinh nhật Quý Đại Lý)

+ Tiệc mời thân mật với Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom chúng tôi sẽ có những buổi tiệc thân mật dành riêng cho Quý Đại Lý. Mục đích để gặp gỡ trao đổi công việc, cũng như tạo mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa hai công ty

+ Tiệc hội nghị cuối năm (Tết nguyên đán) Cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sau một năm tổng kết chúng tôi sẽ tổ chức tiệc hội nghị dành cho tất cả Quý Đại Lý. Đầu tiên là để cảm ơn Quý Đại Lý ủng hộ hợp tác với chúng tôi, sau là để có những buổi gặp mặt giao lưu đầy ý nghĩa…

+ Quà tặng (Tết nguyên đán) cho Quý Đại Lý:
Quý Đại Lý khi mua sản phẩm từ LehoangTelecom sau một năm tổng kết chúng tôi sẽ có quà tặng để chúc mừng năm mới cho Quý Đại Lý
Trên là tất cả những chính sách, quyền lợi LehoangTelecom dành cho Quý Đại Lý. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa để phục vụ Quý Đại Lý chu đáo hơn.

Chúng tôi hi vọng rằng Quý Đại Lý đã, đang, hợp tác trong thời gian qua sẽ ủng hộ sản chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Quý Đại Lý chưa hợp tác chúng tôi luôn sẵn sàng chờ đợi để phục vụ Quý Đại Lý.
LEHOANGTELECOM TRÂN TRỌNG !

Các tin đáng chú ý khác
]},\"$undefined\",\"$undefined\",true],\"initialHead\":[[\"$\",\"meta\",null,{\"name\":\"robots\",\"content\":\"noindex\"}],\"$L6\"],\"globalErrorComponent\":\"$7\",\"children\":[null,[\"$\",\"$L8\",null,{\"children\":[\"$\",\"html\",null,{\"lang\":\"vi\",\"children\":[\"$\",\"body\",null,{\"className\":\"__className_aaf875\",\"children\":[[\"$\",\"$L9\",null,{\"locale\":{\"locale\":\"vi\",\"Pagination\":{\"items_per_page\":\"/ trang\",\"jump_to\":\"Đến\",\"jump_to_confirm\":\"xác nhận\",\"page\":\"Trang\",\"prev_page\":\"Trang Trước\",\"next_page\":\"Trang Kế\",\"prev_5\":\"Về 5 Trang Trước\",\"next_5\":\"Đến 5 Trang Kế\",\"prev_3\":\"Về 3 Trang Trước\",\"next_3\":\"Đến 3 Trang Kế\",\"page_size\":\"kích thước trang\"},\"DatePicker\":{\"lang\":{\"placeholder\":\"Chọn thời điểm\",\"yearPlaceholder\":\"Chọn năm\",\"quarterPlaceholder\":\"Chọn quý\",\"monthPlaceholder\":\"Chọn tháng\",\"weekPlaceholder\":\"Chọn tuần\",\"rangePlaceholder\":[\"Ngày bắt đầu\",\"Ngày kết thúc\"],\"rangeYearPlaceholder\":[\"Năm bắt đầu\",\"Năm kết thúc\"],\"rangeQuarterPlaceholder\":[\"Quý bắt đầu\",\"Quý kết thúc\"],\"rangeMonthPlaceholder\":[\"Tháng bắt đầu\",\"Tháng kết thúc\"],\"rangeWeekPlaceholder\":[\"Tuần bắt đầu\",\"Tuần kết thúc\"],\"locale\":\"vi_VN\",\"today\":\"Hôm nay\",\"now\":\"Bây giờ\",\"backToToday\":\"Trở về hôm nay\",\"ok\":\"OK\",\"clear\":\"Xóa\",\"month\":\"Tháng\",\"year\":\"Năm\",\"timeSelect\":\"Chọn thời gian\",\"dateSelect\":\"Chọn ngày\",\"weekSelect\":\"Chọn tuần\",\"monthSelect\":\"Chọn tháng\",\"yearSelect\":\"Chọn năm\",\"decadeSelect\":\"Chọn thập kỷ\",\"yearFormat\":\"YYYY\",\"dateFormat\":\"D/M/YYYY\",\"dayFormat\":\"D\",\"dateTimeFormat\":\"D/M/YYYY HH:mm:ss\",\"monthBeforeYear\":true,\"previousMonth\":\"Tháng trước (PageUp)\",\"nextMonth\":\"Tháng sau (PageDown)\",\"previousYear\":\"Năm trước (Control + left)\",\"nextYear\":\"Năm sau (Control + right)\",\"previousDecade\":\"Thập kỷ trước\",\"nextDecade\":\"Thập kỷ sau\",\"previousCentury\":\"Thế kỷ trước\",\"nextCentury\":\"Thế kỷ sau\"},\"timePickerLocale\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":[\"Bắt đầu\",\"Kết thúc\"]}},\"TimePicker\":{\"placeholder\":\"Chọn thời gian\",\"rangePlaceholder\":\"$a\"},\"Calendar\":\"$b\",\"global\":{\"placeholder\":\"Vui lòng chọn\"},\"Table\":{\"filterTitle\":\"Bộ lọc\",\"filterConfirm\":\"Đồng ý\",\"filterReset\":\"Bỏ lọc\",\"filterEmptyText\":\"Không có bộ lọc\",\"filterCheckall\":\"Chọn tất cả\",\"filterSearchPlaceholder\":\"Tìm kiếm bộ lọc\",\"emptyText\":\"Trống\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"selectInvert\":\"Chọn ngược lại\",\"selectNone\":\"Bỏ chọn tất cả\",\"selectionAll\":\"Chọn tất cả\",\"sortTitle\":\"Sắp xếp\",\"expand\":\"Mở rộng dòng\",\"collapse\":\"Thu gọn dòng\",\"triggerDesc\":\"Nhấp để sắp xếp giảm dần\",\"triggerAsc\":\"Nhấp để sắp xếp tăng dần\",\"cancelSort\":\"Nhấp để hủy sắp xếp\"},\"Tour\":{\"Next\":\"Tiếp\",\"Previous\":\"Trước\",\"Finish\":\"Hoàn thành\"},\"Modal\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\",\"justOkText\":\"OK\"},\"Popconfirm\":{\"okText\":\"Đồng ý\",\"cancelText\":\"Hủy\"},\"Transfer\":{\"titles\":[\"\",\"\"],\"searchPlaceholder\":\"Tìm ở đây\",\"itemUnit\":\"mục\",\"itemsUnit\":\"mục\",\"remove\":\"Gỡ bỏ\",\"selectCurrent\":\"Chọn trang hiện tại\",\"removeCurrent\":\"Gỡ bỏ trang hiện tại\",\"selectAll\":\"Chọn tất cả\",\"removeAll\":\"Gỡ bỏ tất cả\",\"selectInvert\":\"Đảo ngược trang hiện tại\"},\"Upload\":{\"uploading\":\"Đang tải lên...\",\"removeFile\":\"Gỡ bỏ tập tin\",\"uploadError\":\"Lỗi tải lên\",\"previewFile\":\"Xem trước tập tin\",\"downloadFile\":\"Tải tập tin\"},\"Empty\":{\"description\":\"Trống\"},\"Icon\":{\"icon\":\"icon\"},\"Text\":{\"edit\":\"Chỉnh sửa\",\"copy\":\"Sao chép\",\"copied\":\"Đã sao chép\",\"expand\":\"Mở rộng\"},\"Form\":{\"optional\":\"(Tùy chọn)\",\"defaultValidateMessages\":{\"default\":\"$${label} không đáp ứng điều kiện quy định\",\"required\":\"Hãy nhập thông tin cho trường ${label}\",\"enum\":\"$${label} phải có giá trị nằm trong tập [${enum}]\",\"whitespace\":\"$${label} không được chứa khoảng trắng\",\"date\":{\"format\":\"$${label} sai định dạng ngày tháng\",\"parse\":\"Không thể chuyển ${label} sang kiểu Ngày tháng\",\"invalid\":\"$${label} không phải giá trị Ngày tháng hợp lệ\"},\"types\":{\"string\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"method\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"array\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"object\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"number\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"date\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"boolean\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"integer\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"float\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"regexp\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"email\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"url\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\",\"hex\":\"$${label} không phải kiểu ${type} hợp lệ\"},\"string\":{\"len\":\"$${label} phải dài đúng ${len} ký tự\",\"min\":\"Độ dài tối thiểu trường ${label} là ${min} ký tự\",\"max\":\"Độ dài tối đa trường ${label} là ${max} ký tự\",\"range\":\"Độ dài trường ${label} phải từ ${min} đến ${max} ký tự\"},\"number\":{\"len\":\"$${label} phải bằng ${len}\",\"min\":\"$${label} phải lớn hơn hoặc bằng ${min}\",\"max\":\"$${label} phải nhỏ hơn hoặc bằng ${max}\",\"range\":\"$${label} phải nằm trong khoảng ${min}-${max}\"},\"array\":{\"len\":\"Mảng ${label} phải có ${len} phần tử \",\"min\":\"Mảng ${label} phải chứa tối thiểu ${min} phần tử \",\"max\":\"Mảng ${label} phải chứa tối đa ${max} phần tử \",\"range\":\"Mảng ${label} phải chứa từ ${min}-${max} phần tử\"},\"pattern\":{\"mismatch\":\"$${label} không thỏa mãn mẫu kiểm tra ${pattern}\"}}},\"Image\":{\"preview\":\"Xem trước\"},\"QRCode\":{\"expired\":\"Mã QR hết hạn\",\"refresh\":\"Làm mới\"}},\"children\":[\"$\",\"$L13\",null,{\"children\":[\"$\",\"div\",null,{\"className\":\"app-body\",\"children\":[[\"$\",\"$L14\",null,