Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

SEAGATE ST1000VX005

Giá tham khảo: 890.000 VND
Mã số: 02

SEAGATE ST 2000VX008

Giá tham khảo: 1.360.000 VND
Mã số: 03

SEAGATE ST3000VX0010

Giá tham khảo: 1.990.000 VND
Mã số: 04

SEAGATE ST4000VX007

Giá tham khảo: 2.350.000 VND
Mã số: 05

SEAGATE ST ST6000VX0023

Giá tham khảo: 4.030.000 VND
Mã số: 06

SEAGATE ST ST8000VX004

Giá tham khảo: 5.360.000 VND
Mã số: 07

SEAGATE ST ST8000VE00

Giá tham khảo: 5.410.000 VND
Mã số: 08

SEAGATE ST ST10000VE0008

Giá tham khảo: 7.350.000 VND