Vienthonglehoang.com.vn
Ms. Tuyết PKD
0933 000 415
Ms. Hương PKD
0933 000 418
Ms. Như PKD
0933 000 417
Ms. Ngôn PKD
0949 771 175
Mr. Phượng PKD
0911 733 039
Ms. Hoa PKD
0942 442 145
Ms. Trang PKD
0919 102 747
Mr. Tuấn PKD
0917 172 241
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Lan PKD
0915 442 145
Mã số: 01

SEAGATE ST1000VX005

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

SEAGATE ST 2000VX008

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

SEAGATE ST3000VX0010

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

SEAGATE ST4000VX007

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

SEAGATE ST ST6000VX0023

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

SEAGATE ST ST8000VX004

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

SEAGATE ST ST8000VE00

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

SEAGATE ST ST10000VE0008

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất