Vienthonglehoang.com.vn
Mã số: 01

SEAGATE ST1000VX005

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

SEAGATE ST 2000VX008

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 03

SEAGATE ST3000VX0010

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

SEAGATE ST4000VX007

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 05

SEAGATE ST ST6000VX0023

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 06

SEAGATE ST ST8000VX004

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 07

SEAGATE ST ST8000VE00

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 08

SEAGATE ST ST10000VE0008

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất