Vienthonglehoang.com.vn
Mã số: 01

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-T7633

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-T7665

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-DT321X

Giá tham khảo: 2.085.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 05

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT333X

Giá tham khảo: 2.555.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 06

Bàn giám sát cuộc gọi
Panasonic KX-DT390X

Giá tham khảo: 2.707.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 07

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT343X

Giá tham khảo: 3.939.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 08

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT346X

Giá tham khảo: 5.199.000 VND
Giá khuyến mãi: VND