Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-T7633

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 02

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-T7665

Giá : Gọi để biết giá tốt nhất
Mã số: 04

Điện thoại kỹ thuật số
Panasonic KX-DT321X

Giá tham khảo: 2.085.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 05

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT333X

Giá tham khảo: 2.555.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 06

Bàn giám sát cuộc gọi
Panasonic KX-DT390X

Giá tham khảo: 2.707.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 07

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT343X

Giá tham khảo: 3.939.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 08

Điện thoại lập trình
Panasonic KX-DT346X

Giá tham khảo: 5.199.000 VND
Giá khuyến mãi: VND