Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

CARD DSP 16 KÊNH PANASONIC
KX-TDE0110

Giá tham khảo: 5.980.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 02

CARD DSP 64 KÊNH PANASONIC
KX-TDE0111

Giá tham khảo: 39.514.000 VND
Giá khuyến mãi: VND