Vienthonglehoang.com.vn
Ms. Tuyết PKD
0933 000 415
Ms. Hương PKD
0933 000 418
Ms. Như PKD
0933 000 417
Ms. Ngôn PKD
0949 771 175
Mr. Phượng PKD
0911 733 039
Ms. Hoa PKD
0942 442 145
Ms. Trang PKD
0919 102 747
Mr. Tuấn PKD
0917 172 241
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Lan PKD
0915 442 145
Mã số: 01

CARD DSP 16 KÊNH PANASONIC
KX-TDE0110

Giá tham khảo: 5.980.000 VND
Giá khuyến mãi: VND
Mã số: 02

CARD DSP 64 KÊNH PANASONIC
KX-TDE0111

Giá tham khảo: 39.514.000 VND
Giá khuyến mãi: VND