Vienthonglehoang.com.vn
Mr. Phương PKD
0942 442 145
Ms. Thu PKD
0933 000 418
Ms. Trang PKD
0911 733 039
Ms. Giang PKD
0933 000 417
Mr. Tuân PKD
0911 733 038
Ms. Thủy PKD
0949 771 172
Ms. Hiền PKD
0949 771 175
Ms. Tư PKD
0933 000 415
Ms. Hạnh PKD
0949 771 174
Ms. Yên PKD
0915 442 145
Mã số: 01

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H20W

Giá tham khảo: 1.100.000 VND
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H20W

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H20W

Mã số: 02

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C20

Giá tham khảo: 1.100.000 VND
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C20

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C20

Mã số: 03

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H21W

Giá tham khảo: 1.150.000 VND
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H21W

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H21W

Mã số: 04

CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-H21PW

Giá tham khảo: 1.390.000 VND
CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-H21PW

CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-H21PW

Mã số: 05

CAMERA DOME WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-2002WN

Giá tham khảo: 1.700.000 VND
CAMERA DOME WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-2002WN

CAMERA DOME WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-2002WN

CAMERA IP WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B21

CAMERA IP WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B21

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B21F

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B21F

Mã số: 08

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H23W

Giá tham khảo: 1.980.000 VND
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H23W

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-H23W

Mã số: 09

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C23

Giá tham khảo: 1.980.000 VND
CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C23

CAMERA WIFI CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-C23

Mã số: 10

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 4.0MP KBONE KN-B41

Giá tham khảo: 2.040.000 VND
CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 4.0MP KBONE KN-B41

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 4.0MP KBONE KN-B41

Mã số: 11

CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 4.0MP KBONE KN-4002WN

Giá tham khảo: 2.080.000 VND
CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 4.0MP KBONE KN-4002WN

CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 4.0MP KBONE KN-4002WN

Mã số: 12

CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-D23L

Giá tham khảo: 2.900.000 VND
CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-D23L

CAMERA WIFI DOME CỐ ĐỊNH 2.0MP KBONE KN-D23L

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B23RL

CAMERA WIFI THÂN CỐ ĐỊNH NGOÀI TRỜI 2.0MP KBONE KN-B23RL

Mã số: 14

CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-A23

Giá tham khảo: 2.980.000 VND
CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-A23

CAMERA WIFI QUAY QUÉT 2.0MP KBONE KN-A23

Mã số: 15

CAMERA WIFI PTZ FULL COLOR 2.0MP KBONE KN-S25F

Giá tham khảo: 3.180.000 VND
CAMERA WIFI PTZ FULL COLOR 2.0MP KBONE KN-S25F

CAMERA WIFI PTZ FULL COLOR 2.0MP KBONE KN-S25F